DIALÓG FARBY – Výstava autorky Veroniky Weberovej v spolupráci so svojimi žiakmi

DIALÓG FARBY
DIALÓG FARBY

Miesto konania: miniArt galéria, Karpatská 2, Bratislava

Vernisáž: 1.3.2017 o 18:00

Trvanie výstavy: 1.3.-8.3.2017

Na netradičnej výstave Dialóg farby nám autorka (skôr spoluautorka) prezentuje súbor diel, ktorý vznikol v priebehu minulého roka 2016. Veronika Weberová je mladá autorka, ktorá je absolventkou katedry výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na tejto katedre  momentálne pokračuje aj v PhD. štúdiu. Programovo sa venuje abstrakcii, pracuje s autorsky upravenou technikou ebru. Jej tvorba je expresívnou výpoveďou s cieleným pôsobením farieb. Svoje abstraktné obrazy občas vyvažuje kríženou kresbou, ktorá je svojou presnosťou protikladom divokého prelínania farebných línii mapujúcich expresívne gesto. Jej hlavnou témou je osobnostné zobrazovanie človeka, jeho vnútorných bojov a existenčných otázok pretavujúcich sa do jej špecifických Hamletiek. Na tejto výstave však tieto prvky jej tvorby vidíme len vo veľmi instantnej podobe a sledujeme skôr jej polohu výskumníčky, učiteľky a až následne výtvarníčky.

 

Na výstave nám autorka predstavuje práce, ktoré vytvorila so svojimi žiakmi/študentmi/respondentmi v rámci výskumu realizovaného k jej dizertačnej práci. Diela boli vytvorené metódou výtvarno-tvorivého dialógu študentov s výtvarníčkou a učiteľkou Veronikou Weberovou.

Výtvarno-tvorivá komunikácia je metóda práce učiteľa so žiakmi súbežne na jednom diele, vedúca k expresívnemu a prevažne abstraktnému výtvarnému prejavu. Inšpirovaná je tvorbou Andyho Warhola a Jeana Michaela Basquiata na ich spoločných dielach. Na prezentovanom výbere prác z tohto špecifického dialógu sa účastníci zoznamovali so širokou škálou maliarskych techník. Na výstave vidíme obrazy akrylom, pastelom, akvarelom, olejom, lakmi, enkaustikou, ebru, či niekoľko digitálnych malieb. Výskum bol zameraný na mapovanie procesu výtvarno-tvorivej komunikácie a zoznamovanie študentov s maliarskymi technikami priamo v procese tvorby. Na všetkých dielach sa podieľala výtvarníčka, ktorá koordinovala proces a spolupracovala v ňom s 36 respondentmi/umelcami. Niektoré diela vznikali počas výučby, kde spolu pracovali menšie skupiny študentov, iné autorka pracovala s dvojicami alebo jednotlivcom.

Výskum  nebol zameraný na výsledok práce, ale na jej proces, na každom obraze vidíme viaceré maliarske techniky, množstvo vrstiev obrazov. Ako autorka hovorí, takáto tvorba bola aj pre ňu samotnú školou, kde sa učila rovnako ako jej žiaci.

 

Veronika Weberová (*1987, Bratislava, SK) absolvovala stredoškolské štúdium na Združenej strednej škole scénického výtvarníctva v Bratislave, neskôr absolvovala odbor výtvarné umenia v kombinácii s učiteľstvom občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala titul PaedDr. Od roku 2014 študuje na doktorandskom stupni štúdia na katedre výtvarnej výchovy. Vystavovala na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách doma (Bratislava, Topoľčany, Zvolen, Malacky, Trenčín, Brezno…) aj v zahraničí (Praha, Grottammare, Parndorf). Bola ocenená 2. miestom v národnom kole medzinárodnej zlatníckej a klenotníckej súťaže Tahitian Pearl Trophy v roku 2005. V roku 2016 sa zúčastnila viacerých medzinárodných projektov spojených s maliarskou technikou ebru, vrátane 5th World Ebru Day, kde bola jedinou zástupkyňou Slovenska. Ako šéfredaktorka vedie časopis Ústavu umelecko-edukačných štúdii na fakulte pod názvom Artefakt. Okrem tvorby aktívne publikuje odborné články v medziach svojho odboru. Autorka pôsobí v Bratislave, venuje sa voľnej umeleckej tvorbe a vedie výtvarné kurzy pre všetky vekové kategórie.

VeWe

Labraccio

FB udalosť:
https://www.facebook.com/events/1893527680882629/