Eduard Klena – Bunkový urbanizmus

Galéria mini Art, YMCA , 2. poschodie,
Karpatská 2, Bratislava
Otvorenie výstavy: 6. 9. 2017 o 19.00
Trvanie výstavy: 6.9. — 13.9. 2017
Kurátor: Jana Kucejová

Výstava Bunkový urbanizmus prezentuje práce Eduarda Klenu z jeho štúdia na univerzite v Kórejskom Soule. Eduard sa prvotne snažil zachytiť svoje pozorovania zo života tejto metropoly, v podobe denníkových záznamov. V prvotných skiciach skúma snahu jedincov dosiahnuť „virálnu množinu dokonalosti“, čiže ľudí uháňajúcich sa za pomoci chirurgických zákrokov za dnešným podsúvaným ideálom krásy. Pokúšal sa uchopiť jednotlivcov  v každodenných situáciách a ich osobitú cestu hľadania vlastného ja. V priebehu jeho pozorovaní mu však títo ľudia začali splývať do celkov a jednotlivé tváre zanikli v nekonečnom urbánnom priestore.  Nastáva strata originality = ducha = jedinečnosti.

Eduard pracuje s technickým perom a fixou na papieri, ktoré kombinuje s akrylom a tušom. Spája útržky egocentrizmu do jednotnej experimentálnej formy vyjadrenia = kulís mesta = bunkového urbanizmu.

Jana Kucejová

Tlačová správa

—-

The Cell urbanism is an exhibition showing works of Eduard Klena which he made at the time he was studying at an art university in the capital city of South Korea – Soule. Eduard initially tried to capture his observations of this metropolis in diary records. His first sketches analyse the effort of the individual to achieve „a viral aggregate of perfection“, thus people who are trying to reach an ideal of beauty set by society with the help of cosmetic surgery. In his attempt to snatch individuals in their daily life, he took a look at their journey of Self-Discovery. In the process of his observation however the individuals blured together into groups and different faces became one with the endless urban space. The idea of originality-soul-uniqueness was lost.

Eduard works with technique pen and marker on paper, which he combines with acrylic and ink. He connects fragments of egocentrism into one experimental expression form of Urbal scenery – cellular organism.

Jana Kucejová