Emilka Blašková a Katarína Škamlová: „Žuté“

Emilka Blašková a Katarína Škamlová: „Žuté“Emilka Blašková je v súčasnosti študentkou 1. ročníka magisterského stupňa na Katedre grafiky a iných médií. Na výstave je možné zhliadnuť cyklus serigrafií s názvom PICCOLA, ktoré vyústili do autorskej knihy – maľovánky-vytváranky pod vedením profesora Dušana Kállaya. V knihe i grafikách je schovaný príbeh o krídlatej matici a o tom ako nájsť miesto, kam patrí.

Emilka Blašková a Katarína Škamlová Vás pozývajú na ich prvú spoločnú výstavu s názvom „Žuté“ v galérii Mini Art (1. poschodie budovy YMCA, Karpatská 2, Bratislava), ktorá sa uskutoční od 4. mája do 25. mája 2016.

Katarína Škamlová študentka 4. ročníka momentálne ukončuje bakalársky stupeň taktiež na Katedre grafiky a iných médií. Zmes prác, ktoré prezentuje na výstave sa drží konceptu kritického postoja k antropocentrizmu, polemicky nazerá na človeka a jeho nadnesenosť nad ostatným. Kombinované grafické práce prevažne vytvorila na zahraničnej stáži v Krakove (Poľsko).

Človek v dave, prežutý jedinec, presvetlená tma, protiklad tepla a chladu, tmy a svetla aj tak i inak by sa dal chápať názov k výstave „Žuté“. Radi Vás privítame na vernisáži, ktorá sa uskutoční 4. mája 2016 o 18:00 hodine s pohárom žltej a čerstvým krajcom chleba.

Vaša Emilka a Katka