Jana Ficová: a_n_o_n_y_m

Jana Ficová sa dlhodobo venuje maľbe, kde fascinácia ľudského tela, samotného človeka v celej svojej podstate je ústredným motívom jej tvorby. Absolvovala štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, odbor Propagačné výtvarníctvo. Momentálne študuje posledný ročník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program Učiteľstvo výtvarného umenia. Napriek tomu má už za sebou početné množstvo skupinových aj samostatných výstav, ako aj ocenenia za tvorbu. Za mnohé spomeniem Zvláštnu cenu kritiky XIV. Medzinárodného festivalu výtvarného umenia premio Citta di Porto Sant Elpidio v Taliansku v roku 2013, alebo tohtoročné ocenenie v súťaži Výtvarné spektrum v Trenčíne.

Maliarka sa venuje hlavne maľbe a výrazovým prostriedkom je figurálna tematika. Nevyhýba sa však ani abstraktným dielam, nemenej zaujímavé sú diela s kombinovanou technikou, kresby, video či inštalácia.

Na výstave ANONYM Jana Ficová predstavuje užší výber z jej dlhoročného cyklu akvarelov. Tieto diela menších rozmerov nám reflektujú formu akéhosi denníkového záznamu ľudských hláv. Akvarelové škvrny rozpíja na papier, ktoré sekundárne spája s kresebnými prvkami. Kontrolovane experimentuje nielen s ľudskou tvárou ako nekonečným zdrojom rozmanitosti ľudskej podoby, ale zachytáva hlavne výraz, náladu charakter. Každá tvár je reflexiou cieleného záznamu či už s dôrazom na celkový výraz tváre, alebo jej časti Maliarka skúma nálady, vnútorné rozpoloženie, charakter samotného človeka. Takto vytvára pohľad na škaredosť aj krásu ľudskej podoby ako celku. Ľudská tvár sa stáva zrkadlom ľudskej duše.
Jana Ficová zbavuje samotné tváre identity, vytrháva ich z kontextu identifikácie a tak zachytáva ľudskú bytosť vo svojej dobe no zároveň jej priznáva nadčasovosť. Expresívnosť tak typická pre jej tvorbu pomáha k vnútornému stotožneniu sa autorky s ľudskou rozmanitosťou a citlivo vyjadruje pozorovanie ľudskej duše.

Výstava a_n_o_n_y_m potrvá do 19. októbra 2014. Príďte sa pozrieť, tešíme sa na vás.

Silvia, kurátor

Pozrite si fotografie z vernisáže: