Kultúra tlaku – Eduard Klena, Pavol Truben

O tlaku a strese vytváranom pod tlakom a v strese.
Čo sa stane, keď dvaja výtvarníci zrealizujú sériu interakcií v galérii, ktorá funguje v istých priestorových a časových obmedzeniach?

Vernisáž: 30.4.2018 o 19:00
Trvanie výstavy: do 22:00 (30.4.2018)

Téma tlaku a stresu je obom vystavujúcim autorom, Eduardovi Klenovi i Pavlovi Trubenovi dobre známa cez osobné skúsenosti, ako aj skúmaním spoločnosti, ktorá sa so stresom snaží vyrovnávať. Danú tému reflektuje každý cez vlastný uhol pohľadu, avšak so spoločnými východiskami. Jeden z autorov v tejto inštalácii reflektuje svoju skúsenosť z ročného pobytu v Soule. V ázijských krajinách sa kariérny úspech vníma ako najväčšia priorita. Tlak moduluje jednotlivca od útleho detstva a formuje ho. Druhý autor zase reflektuje svoju skúsenosť z komerčného a podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré je otvorené kreatívnym a inovatívnym nápadom, ale ukazuje nám, že pokiaľ nepoznáme dokonale celý systém, je veľmi náročné presadiť sa. Kreativita sa tak musí podriadiť nastaveniu a rásť v jeho mantineloch.
Platformou pre autorskú úvahu je samotná galéria (ako i jej neľahké fungovanie), ktorá autorom sprístupní svoje priestory iba na 12 hodín. Vybavenie ktoré vytvára preddefinovaný interiér a k samotnej činnosti galérie nepatrí, je však súčasťou daného viacúčelového priestoru.

Pavol Truben a Eduard Klena sa rozhodli tému podrobiť experimentálnej sonde, formou site specific výstavy, kde využívajú sériu obmedzení, ktoré fungujú v konkrétnych podmienkach.
Autori skúmajú aktuálny fenomén stresu, ktorý spôsobuje naše okolie. Či už ide o tlak na náš kariérny rast, pracovné prostredie, inštitucionálne obmedzenia, fyzické, alebo časové limity. Sme teda postavení pred otázku, či je činnosť, ktorú v takomto prostredí vyvíjame kreatívnou alebo deštruktívnou.

Bez predchádzajúcej prípravy projektu si tak vytvorili časový a priestorový tlak, ktorý následne ovplyvňuje väčšinu ich rozhodnutí spojených s projektom.
História, aj psychológia nám ukazuje, že aj zdanlivo bezvýchodiskové situácie dokáže jednotlivec pretaviť do inovatívneho riešenia.

Postavenie diváka je determinované a obmedzené vyhradeným časom troch hodín, počas ktorých prebehne vernisáž a taktiež i finisáž výstavy. Päťdesiatou prvou výstavou galéria miniArt ukončí svoju činnosť. Séria skutočností, ktoré na ňu vyvíjali prevádzkový, finančný a osobnostný tlak pre ňu nateraz vytvorili likvidačné prostredie. Výstava sa tak stáva zamyslením nad osobnou motiváciou fungovať v spoločnosti, ktorá si zvykla na kultúru stresu. Zároveň je inštitucionálnym otáznikom nad existenciou kultúrnych (či podnikateľských) subjektov, ktoré sa musia vysporiadať s existujúcimi podmienkami a vyrovnávať sa s danou situáciou a z toho vyplývajúcim tlakom.

Potenciálne každý z divákov si dokáže za tento abstraktný koncept dosadiť svoju osobnú skúsenosť. Zvykáme si na nápor, ktorý je na nás inštitucionálne, spoločensky, osobnostne, či inak vyvíjaný. Je potrebné sa s ním vyrovnať a v ideálnom prípade ho pretaviť do kreatívnej a zmysluplnej podoby.

Mini art Gallery
Autori:
Eduard Klena
Pavol Truben

Kurátor:
Jana Kucejová