Kurzy v mini Art: Od kresby po maľbu

Od kresby po maľbu - výtvarný kurzKurz určený pre začiatočníkov či mierne pokročilých, pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť kresliť a maľovať, ktorí majú záujem o kresbu a maľbu. Veková kategória od 10 do 99 rokov, môžu sa prihlásiť všetci tí, ktorí sa chcú zdokonaliť v kresbe a maľbe.

Zúčastniť sa môžu aj tí, ktorí sa kresbe venujú, a majú záujem o kresbu a maľbu pod vedením lektora. Registrovať sa môžete vyplnením tohto formulára.

Zameranie kurzu:
Kurz bude upriamený na oblasť kresby a maľby od základov až k vytvoreniu vlastných tvorivých prác, zameraný na naučenie základov v týchto oblastiach, znázorňovanie reality, a jej následné konečné vlastné dotvorenie.

Program výtvarného kurzu:
Jednotlivé hodiny kurzu budú na seba postupne nadväzovať
OD KRESBY
1/ – základy kresby, oboznámenie sa s jednotlivými kresebnými materiálmi a ich možnosťami využitia (druhy papiera, podkladov, kresebných nástrojov, ako druhy ceruziek, grafitové ceruzky, uhlík, rudka, krieda, tuš, používanie gumy ako súčasti kresby, kombinácia jednotlivých kresebných nástrojov) základné zobrazovacie prvky – bod, línia, škvrna a ich využitie
– základy perspektívy, konštruovanie tvarov (kocka, kváder, kužeľ, ihlan, guľa), meranie proporcií – prenášanie reálneho 3D tvaru na 2D podklad
– tieňovanie a tvorba plasticity/objemu predmetov2/ – zostavenie a kresba zátišia (kompozícia, svetlo -tieň, predmety, pozadie, drapéria)
3/ – kresba hlavy podľa živého modelu / busty (základy proporcií hlavy, pochopenie súvislostí medzi časťami tváre a hlavy, anatómia – lebka, svalstvo, pokožka, modelácia objemu)
4/ – kresba figúry podľa živého modelu (proporcie ľudského tela, anatómia – oboznámenie s kostrou, svalstvom, kožou)
5/ – voľná kresba – s využitím zozbieraných poznatkov
PO MAĽBU
– základy maľby, oboznámenie s maliarskymi materiálmi a ich možnosťami využitia (druhy podkladov, štetcov, techník, maliarskych materiálov, pôsobenie farieb a ich použitie na vytvorenie priestoru, hĺbky)
6/- akvarel – postup pri akvareli, podklady
-zátišie, hlava/figúra akvarelom
7/- tempera – stručné priblíženie tempery, jej histórie, používania, vhodných podkladov
– zátišie/hlava/voľná téma
8/- akryl – stručné informácie o akrylových farbách, ich používaní a vlastnostiach, podklady
– zátišie/hlava/figúra/voľná téma
9/- olejové farby – stručné informácie o olejových farbách, ich história, používanie, možnosti, podklady –
DOBROVOĽNÉ – len, kto by mal záujem, na vlastné náklady si donesie základné olejové farby(červená, modrá, žltá + čierna a biela)
10/- voľná téma – maľba podľa vlastného výberu

Čas a miesto kurzu:
Deň: Utorok
Dĺžka trvania: 2 hod. – od 17.00-19.00 hod
(v prípade záujmu je možné predĺženie na 3 hod.)

Miesto výtvarného kurzu: Galéria miniArt (Karpatská 2)

Možnosť aj individuálneho kurzu – treba sa vopred dohodnutím na termíne.
Cena:
8 eur /1 hod

V cene je zahrnutý materiál a vybavenie, ktoré zabezpečí galéria.