Lívia Mezovská: FRAGMENTY

Pozývame vás na výstavu FRAGMENTY slovenskej autorky Lívii Mezovskej.

Vernisáž: 3. mája o 18:00 na Karpatskej 2

Výstava potrvá do 10. mája.

FB udalosť:
https://www.facebook.com/events/436034340122296/

Jana Kucejová:

Výstava Fragmenty je malou ukážkou tvorby – výber z posledných 3 rokov slovenskej autorky Lívii Mezovskej. Lívia Mezovská pochádza z Piešťan a v posledných rokoch pôsobí v Prahe ako grafická dizajnérka. Svoje štúdium absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Vysokej škole výtvarných umení. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä serigrafii – sieťotlači, ktorej tajomstvám sa naplno priúčala nielen na Slovensku ale i na svojich študijných a pracovných pobytoch v Poľskom Krakove či Holandsku. Jej pobyt v Holandskom ateliéri (AGA LAB) ju značne ovplyvnil v nasledujúcej tvorbe. Rovinatá krajina Holandska, ktorá dáva priestor vyniknutiu malebného horizontu lákala Líviu k kej fotografickému zaznamenávaniu. – Fotky boli inšpiráciou pri experimentovaní s farbou pri sieťotlači, ktorému sa venuje doteraz.

Autorka sa vo svojich prácach venuje prevažne téme prírody no jej poňatie nie je tak klasické akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jej estetizujúca adjustácia fragmentov reality je hrou s vnímavosťou percipienta – diváka. Lívia Mezovská vo svojej výstave Fragmenty predstavuje dva cykly zo svojej tvorby. V oboch je základom pre jej prácu prechod / prerod vzťahu percipienta k dielu – od prvotného estetického zážitku k myšlienkové základu.

Autorka vo svojich prácach v cykle Ashes to Ashes stvárňuje / zaznamenáva ,,malé katastrofy”:
-výbuch továrne
-požiar letiska
-púštne búrka…

Toto a mnohé iné fotografické záznamy efemérnych udalostí posúva svojim spracovaním do (takpovediac) inej dimenzie. Transformuje ich do malebných fragmentov, ktoré na prvý pohľad pôsobia maximálne idylicky. Takisto vo svojom druhom cykle prác zameriava svoju pozornosť na abstrahované fragmenty rastlín (všeobecne). Napr. Epifity, ktoré žijú čiastočne alebo úplne na úkor iných organizmov. Výstava FRAGMENTY zachytáva čiastkové výrezy záznamov – fotografických alebo kresbových, ktorými autorka poukazuje na dvojaký uhol pohľadu na jednu a tu istú skutočnosť.