Marianna Brinzová – Takto vidíš krajinu?

Takto vidíš krajinu?Takto vidíš krajinu?
Na výstave s názvom “Takto vidíš krajinu?” autorka predstavuje užší výber tvorby z obdobia posledného roku. Keďže jej cykly sú pomerne rozsiahle, rozhodla sa vybrať dvojice zastupujúce viaceré nuansy tém, ktorým sa venuje. Ústredným bodom týchto diel je však priestor krajiny a jeho subjektívne vnímanie. Či už ide o reálnu krajinu, ktorú interpretuje sebe vlastným spôsobom, abstraktné zachytenie a vnímanie priestoru, alebo o priestor ako metaforu iných významov. Vybraných desať diel je rozdelených do dvojíc, z ktorých má každá rozdielny leitmotív

Výstava potrvá do 10. decembra 2014
Otváracie hodiny Ut-So: 12:00 – 16:00

Marianna Brinzová (*1987) je študentkou ateliéru Malířství 1 pod vedením MgA. Vasila Artamonova na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Predchádzajúce bakalárske štúdium ukončila na Fakulte výtvarných umení AU v Banskej Bystrici, kde navštevovala Ateliér kresby pod vedením doc. Štefana Balázsa, ArtD. Dlhodobo sa venuje maľbe, ktorú v posledných dvoch rokoch dopĺňa o intermediálne presahy. Pracuje v médiu maľby, fotografie a inštalácie, ktoré kombinuje aj s videoprojekciou a zvukom. Snaží sa prepájať rôzne formy s ťažiskom na konceptuálno-ideovú zložku, no i samotnú estetiku a vizualitu diela. Témy a námety spracováva väčšinou cyklicky v časovom úseku jedného roka alebo i dlhšieho obdobia. Do okruhu tém jej záujmu patria sociálno-ekologické otázky, no i osobná mytológia, v ktorej sa zaoberá rodinnou pamäťou, spomienkami, asociáciami a minulosťou. Skrz diela rieši vlastné pocity, spomienky a úvahy, tak ako aj kritické otázky jednotlivca v spoločnosti. Ďalej skúma vnímanie odcudzenia, samoty, prázdna, vyhorenia a nepotrebnosti tohto jednotlivca v kontexte súčasnej doby. Jedným z ústredných motívov jej tvorby je vnímanie priestoru,či už ide o architektonický, krajinný priestor alebo o priestor ľudskej pamäte.