PARAreality – Lucia Horvátová & Marek Jarotta

PARAreality - Lucia Horvátová & Marek JarottaSrdečne Vás pozývame na výstavu PARAreality.
Autori: Lucia Horvátová a Marek Jarotta
Kurátorka výstavy: Marianna Brinzová
galéria mini Art na novom mieste – v budove YMCA, na prvom poschodí, číslo dverí 142-3.

Výstava Parareality v sebe prepája tvorbu dvoch mladých autorov, Lucie Horvátovej a Mareka Jarottu, bývalých poslucháčov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Jarotta) a Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (Horvátová). Výstava verejnosti otvára nové zázemie galérie miniArt, ktorá sa zo svojich pôvodných priestorov aktuálne presťahovala do bývalej budovy YMCA na Karpatskej ulici.

Názov Parareality asociatívne odkazuje na čosi ako paralelné svety, iné reality, para (vedľa, či odchýlne) priestory, ktoré ležia kdesi mimo bežného chápania priestoru a času. V tvorbe, i v osobnom vesmíre Lucie Horvátovej a Mareka Jarottu, by sme našli mnoho priesečníkov. Okrem vzťahu, keďže tvoria pár (čo napokon ich tvorbu tiež ovplyvňuje), ich akosi prirodzene spája záujem o vyjadrenie a manipuláciu hodnôt priestoru. Na jednej strane to čo spája, tu zároveň stojí v protipóle a delí. Priestor neosobný, anonymný, akoby „bezčasý“, či postapokalyptický u Jarottu a na stane druhej priestor subjektívny, hravý a prežívaný v individuálnom čase u Horvátovej.
Maľby Lucie Horvátovej zobrazujú duševné priestory a pohrávajú sa s tým, čo je vo vnútri a vonku. Tieto dve roviny sa niekedy zlievajú a prechádzajú až do istého formalizmu geometrie, no stále akosi osobného, i keď fiktívneho prostredia, narušeného tým vonkajším. Tieto para svety, či paralelné reality („post internetovo skolážované“) sú akýmisi snami a únikom z reality. Vznikajú z časti intuitívne. Priestor je tu fragmentovaný, zasiahnutý časťami kryštalických hmôt, ktoré akoby rástli, rozpínali sa alebo parazitovali na vnútorných priestoroch. Vytvárajú tiež pohyb, kryštalizujú a vyvíjajú sa. Môžeme ich vnímať ambivalentne, ako povrchné, efektné a lesklé alebo v nich vidieť čosi čisté a dokonalé. Sú ostrými, zraňujúcimi, no i krehkými zároveň.

Marek Jarotta sa kontinuálne zameriava na skúmanie tzv. tranzitných uzlových miest – „nemiest“. Miest patriacim všetkým, no zároveň nikomu. Tieto priestory migrácie donekonečna konštruuje, rekonštruuje, odhmotňuje a deštruuje. Prepisuje a mení ich stopy. Jeho „nemiesta“ sú bez identity, histórie a času, no zároveň spojené s komerciou, cirkuláciou pasažierov a tovaru. Zastavil sa v nich čas, sú čakárňami a bránami, ktoré nás stretávajú na ceste z bodu A do bodu B. Univerzálnosť a sterilitu, no zároveň mnohosť týchto priestorov, podčiarkuje i formálne hľadisko diel. Prelínajú sa tu rôzne média (fotografia, grafika, maľba, kresba), vrstvy, fragmenty a nánosy času a priestoru. Použitá technika prekrývania, odstraňovania a vrstvenia stôp odkazuje na ľudskú aktivitu, od ktorej sú tieto priestory bytostne závislé. Bez tohto faktoru by boli zbytočné a tak tým, že sú prázdne, efemerujú a miznú. Tieto vyprázdnené produkty, či nadprodukty migračnej kultúry mrznú v utopickom čase alebo čase „tesne po“ a stavajú sa náhrobkami anonymity a jej neznámych indivíduí.

Výstava PARAreality približuje subjektívne a rozdielne chápanie hodnôt a hmôt priestoru, ku ktorému sa autorom viažu osobné konotácie. Príďte a nechajte sa pohltiť ich svetmi.

M.B.