Patrik Hujo – Memoria

Patrik Hujo - MemoriaPatrik Hujo je absolventom Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby. Vo väčšine jeho prác sa inšpiruje životnými udalosťami, vnútornými pocitmi a snaží sa zachytiť momenty, ktoré pôsobia nostalgicky, častokrát až melancholicky. Vystavená séria obrazov odkazuje na udalosti z minulosti, na osudové stretnutia a na veci, ktoré sa stali a nedali sa zmeniť, odkazuje na to ako všetky veci v živote končia s otvoreným koncom, aj keď sa to na prvý pohlaď takým spôsobom nejaví. V tejto sérii je akýsi príbeh, ktorý autor ukazuje v šestici obrazov. Ku každému z týchto šiestich obrazov patrí aj krátka poézia, ktorá jasne vyznačuje každý jeden z momentov, ktoré sa autor pokúsil zachytiť.

Výstava potrvá od 5.10.2016 do 12. 10. 2016.

Vernisáž: 5.10.2016 o 18:00

Nájdete nás na 1. poschodí budovy YMCA.