Spoločné výstavy v mini Art

Okrem výstav profesionálnych výtvarníkov a študentov umeleckých škôl, ponúkame možnosť prezentovať svoju tvorbu aj umelcom, ktorí sa venujú umeniu popri svojej vlastnej profesii. Všetky vystavované diela sú určené na predaj. Takéto výstavy plánujeme realizovať ako krátkodobé, v termínoch medzi výstavami profesionálov. Spoločná výstava tohto druhu sa skončila 14.júna. Svoje diela tu prezentovali – Elena Pavúková (prof.keramička), Mgr.Gabriela Stančíková (biológ). Ing.arch.Otto Csáder – jeho diela si možte pozrieť aj na našej stránke, sú predajné.