Veronika Valašťanová: Imerzia

Veronika Valašťanová: Imerzia
Veronika Valašťanová: Imerzia

Pozývame vás na výstavu výberu diel z maliarskej tvorby Veroniky Valašťanovej v priestoroch galérie mini Art 1. (poschodie budovy YMCA, Karpatská 2, Bratislava).

Vernisáž výstavy: 7.4.2016 o 18:00
Kurátor výstavy je Miroslav Kleban.

Výstava potrvá do 27.4.2016

——————————
Profilová výstava Veroniky Valašťanovej predstavuje výber diel z jej maliarskej tvorby. Výraznú obsahovú zložku tvorí tajomný až mystický priestor opustených architektúr, štylizovaných do lyrických polôh. Zahmlené, monochromaKcké kompozície nás nabádajú k hlbšej meditácii a zároveň k premýšľaniu o našom vlastnom priestore, vymedzeným súkromnou alebo verejnou sférou. Hranice, ktoré definujú a určujú zmyslový svet a samotné vnímanie sa autorka snaží potlačiť tlmenou farebnosťou a rozostreným – zastreným pohľadom. Práve naše vnímanie a podvedomé dodržiavanie určitých hraníc nás obmedzuje a drží v akomsi posvätnom kruhu podivných individualít. Vizuálny kontakt s autorkiným dielom je ponorením sa do fatamorganickej krajiny, prevažne s absentujúcou figúrou, ktorú nahrádza fyzická prítomnosť diváka. Veronika Valašťanová je študentkou posledného ročníka magisterského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici u profesora Ľudovíta Hološku.

Miroslav Kleban
——————————

Facebook udalosť:
https://www.facebook.com/events/1588584098030689/