Who Are You? Kto ste? Кто вы?

Who Are You? Kto ste? Кто вы?[SCROLL BELOW FOR ENGLISH]

Pozývame vás na prvú výstavu roku 2015. KLEDS experimental design studio z Ruska k nám prinesie výstavu s názvom „Who Are You? Kto ste? Кто вы?“

Vernisáž výstavy bude 8. januára 2014 (štvrtok) o 18:00 na adrese Gorkého 11 v Bratislave.

—————
V modernom svete zhonu a ruchu, neustáleho súťaženia so stálym nedostatkom času sa príliš nesnažíme spoznať jeden druhého. Zdvorilé otázky, známe odpovede. Koľko šálok kávy sa vypilo a koľko cigariet sa vyfajčilo s osobou, ktorú v skutočnosti absolútne nepoznáme?

Ako často nahliadneme do myšlienok spoločníka a nie do telefónu? Ako často pozorne počúvame našich partnerov? Hovoríme „Ja ťa poznám!“. Ale naozaj poznáme jeden druhého, či si len upravujeme tvar partnera k rozmerom rámu, čo sme pre neho urobili? Naozaj nám záleží na druhom, alebo len hľadáme seba samého v iných? Komunikácia je vždy ťažká práca, ale otvorenosť, dôvera a pozornosť k blížnemu by mohlo byť v prospech všetkých. Rozhliadnite sa okolo seba… Kto sú títo ľudia vo vašom živote, poznáte ich? Chcete ich poznať?

A… KTO STE VY?
Myslíte si, že je niekto okrem vás, kto sa o vás zaujíma?
—————

ENGLISH:
We would like to invite you to our first exhibition of 2015. The Russian KLEDS experimental design studio will bring to our gallery their exhibition called „Who Are You? Who are you?“

The exhibition opening will be on January 8, 2014 (Thursday) at 18:00 at Gorkeho 11 in Bratislava.

—————
In the modern world of rush and bustle, in a race for success with the constant lack of time, we don’t try much to know each other closer. Polite questions, familiar answers. How many cups of coffee have been drunk, how many cigarettes have been smoked with a person, whom you absolutely don’t know, in fact?

How often do we peer into the companion, not into the phone? How often do we listen attentively to our partner? We tell “I know you!”. But do we really know each other, or we just shape the partner to the portrait frame that we made for him/her? Do we really care or we are only looking for ourselves in others? Communication is always hard work, however, openness, trust and attention to our neighbour could benefit everybody. Look around… Who are these people in your life, do you know them? Do you want to know?

And… WHO ARE YOU?
Do you think anybody, except you, is interested in it?
—————